Despre

Având o formare în psihoterapie sistemică pentru familie, cuplu și copil, competențele și cunoștințele mele se adresează oricărei dificultăți personale prin care o familie, un cuplu, tânăr, adolescent, copil, trece pornind de la probleme de comunicare în cuplu și familie, conflicte, dificultăți de relaționare, eșec, până la pierderea unei persoane dragi, a unui loc de muncă, despărțire, divorț, anxietate, depresie, traume, și lista poate fi completată în funcție de situația particulară a fiecărei persoane.

Adițional formării în psihoterapie de familie sistemică, am urmat studii postuniversitare de consiliere psihologică în abordarea cognitiv – comportamentală și am studiat, în cadrul unui master de specializare în psihologie clinică, elemente de psihologie și psihopatologie clinică utile în activitatea din cabinetul individual de psihologie.

Orientarea mea este centrată pe învățare continuă astfel că  mă pregătesc activ în noi abordări de terapie specializată pentru cuplurile cu care lucrez în cabinet – terapia centrată pe emoții (are la bază abordarea sistemică integrată cu teoria atașamentului) și terapia de cuplu prin modelul dezvoltării (model integrativ al teoriei atașamentului, neuroștiințe și teoria diferențierii), precum și o formare complementară în psihosexologie (psihoterapie experiențială a unificării P.E.U.).

De-a lungul timpului, am lucrat în cadrul unui centru de consiliere pentru femeile supuse abuzului şi violenței domestice, a unei organizații nonguvernamentale pentru copii și familii cu dizabilități senzoriale, mi-am extins competențele colaborând în regim de voluntariat cu organizații specializate pe pierderea celor dragi, precum și cu organizații specializate în sprijinirea familiilor din comunități vulnerabile, precum și cu tineri ce provin din sistemul de protecție socială.

Să lucrez alături de fiecare persoană cu care am avut ocazia să interacționez în activitatea mea profesională a fost și este un privilegiu pentru care sunt profund recunoascătoare. Fiecare persoană întâlnită a avut un aport major în dezvoltarea mea profesională.

În speranța unei schimbări dorite pentru viața ta, aștept cu drag să lucrăm împreună.


Pregătire formală:

Psiholog Psihoterapeut de familie cu drept de liberă practică în psihoterapie de familie, cuplu, copil sistemică (2 ani) – Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie. Înregistrat și avizat la Colegiul Psihologilor din România.

Masterat în Psihologie clinică şi consiliere psihologică, Universitatea Hyperion, Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Formare teoretică complementară în psihoterapie sistemică de familie, cuplu și copil (2 ani) Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie,

Formator certificat – Core Fusion, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Licenţiat în Psihologie, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Psihologie

Masterat în Managementul Resurselor Umane , Academia de Studii Economice din Bucureşti, Master Managementul resurselor umane, Facultatea de Management

Consiliere psihologicăAbordare cognitiv – comportamentală, Curs Postuniversitar „Consilierea psihologică” – Centrul Expert – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Licenţiat în Asistenţă Socială , Universitatea „1 Decembrie 1918 ” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, Profilul Sociopsihopedagogie


Apartenţă la colegii şi asociaţii profesionale:

Asociaţia Centrul de formare şi terapie pentru copil, cuplu şi familie

Asociația de Psihoterapie Centrată pe Emoții pentru cuplu și familie

Colegiul Psihologilor din România

Colegiul Național al Asistenților Sociali din RomâniaCursuri de specializare Participări conferinţe

 • Workshop formativ: Violența în cuplu și psihoterapia centrată pe emoții – EFT, Formatori: Lieven Migerode, Jef Slootmaekers, Belgia, București, 29-30 martie 2021
 • Formare complementară Psihosexologie (psihoterapie experiențială a unificării P.E.U) – în curs – Institutul SPER, București, martie 2021 – februarie 2022
 • Formare complementară Terapia centrată pe emoțiiEFT în terapia de cuplu Core Skills 2 – Asociația de Psihoterapie centrată pe emoții pentru cuplu și familie, 04 – 06 februarie 2021
 • Formare complementară în terapie de cuplu Development Model of Couple Therapy, octombrie 2020 – octombrie 2021, The Couple Institute, dr Ellyn Bader and dr Petter Pearson
 • Formare complementară Terapia centrată pe emoțiiEFT în terapia de cuplu Core Skills 1 – Asociația de Psihoterapie centrată pe emoții pentru cuplu și familie, 13 – 15 noiembrie 2020
 • Workshop – Traumele de relație – Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, București, 6-7 noiembrie 2020
 • Formare inițială în terapia centrată pe emoții – Terapia centrată pe emoțiiEFT în terapia de cuplu – Externship 1, Centrul PISIRIS Iași, Asociația de Psihoterapie centrată pe emoții pentru cuplu și familie, august 2020
 • Conferința Perspective inovative în domeniul psihologiei aplicate, Universitatea Hyperion, București, mai 2020
 • Workshop Intervenții focusate pe soluție și întrebarea miracol, Centrul de Formare și Terapie pentru copil, cuplu și familie, Ploiești, 29 februarie 2020
 • Conferința Terapia ocupațională pentru persoanele cu dizabilități, Facultatea de Psihologie, Universitatea București, 23-24 noiembrie 2019
 • Conferință cu participare internațională – Introducere în Modelul Dezvoltării în Terapia de Cuplu: Integrarea Teoriei Atașamentului, Teoriei Diferențierii și Neuroștiințele în munca cu cuplurile, formatori Dr Ellyn Bader & Dr Peter Pearson, Centrul de Formare și Terapie pentru Cuplu, Familie, Copil, Octombrie 2019
 • Workshop Intervenții narative în terapia cu copii, București, Asociaţia Centrul de formare şi terapie pentru copil, cuplu şi familie, Bucureşti, iulie 2019
 • Workshop Sexualitate și dizabilitate, București, Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată, Universitatea București, 17 mai 2019
 • Conferința Perspective inovative în domeniul psihologiei aplicate, Universitatea Hyperion, București, 16 mai 2019
 • Conferința Stres, Anxietate, Depresie, București, 19 – 20 aprilie 2019
 • Workshop cu participare internaţională Supervizarea sistemică în lucrul cu familiile, Asociaţia Centrul de formare şi terapie pentru copil, cuplu şi familie, Bucureşti,  27-28 octombrie 2018
 • Conferinţa Implicarea şi susţinerea familiei în procesul de recuperare a copilului cu dizabilităţi organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, Bucureşti, 06 – 07 iunie 2018
 • Conferinţa internaţională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea şi intervenţia psihoeducaţională organizat Asociaţia Alianţa pentru Copii, Arad, 30 martie 2018. Prezentare workshop Surdocecitatea – elemente esenţiale!
 • Cursul Abordarea familiei ca beneficiar al serviciilor psiho-sociale, organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative Sociale, Cluj Napoca, 02-03 noiembrie 2017
 • Workshop Vindecarea familiilor de-a lungul ciclurilor vieții prin tehnici verbale și nonverbale; copilăria și adolescența, Centrul de Formare și Terapie pentru copil, cuplu și familie, București, 12 – 13 noiembrie 2016;
 • Cursul Comportamentul agresiv – noile abordări în evaluare și intervenție organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative sociale Improve, Sinaia, 27 – 28 septembrie 2016
 • Cursul Managementul stresului la locul de muncă și în relația cu beneficiarii serviciilor organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative sociale Improve, Sinaia, 27 – 28 septembrie 2016
 • Cursul Abuzul asupra copilului – drama unei vieți compromise organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative sociale Improve, Cluj Napoca, 01 – 02 octombrie 2015;
 • Conferința de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare Terapii creativ – expresive unificatoare și dezvoltare personală continuă, în calitate de audient și participare workshop – eveniment organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București, 28 – 29 martie 2015;
 • Workshop Tehnicile proiective – Psihodiagnostic și prognostic clinic, organizat de Asociația Szondi din România, Brașov, 22 – 23 februarie 2014;
 • Congresul Internațional de Psihologie Aplicată Psihologii Aici si Acum, organizat de Asociația Psihologilor Acreditați din România, Brașov – 19 – 21 aprilie 2013;
 • Cursul de Teste proiective de desen – Testul arborelui, Testul persoanei, Testul familiei, organizat de Cabinet individual de psihologie Elena Cozma, București, 03 noiembrie 2013;
 • Cursul Abordarea psihoterapeutică a cuplurilor/familiilor – psohoterapia tulburărilor de dinamică sexuală, organizat de Cabinet individual de psihologie Elena Cozma, București, martie 2013;
 • Congresul Internațional de Psihologie Aplicată Psihologii Aici si Acum, organizat de Asociația Psihologilor Acreditați din România, Brașov – 09 -11 noiembrie 2012;
 • Workshop Introductiv privind Antreprenoriatul Social organizat de Fundaţia Erste în parteneriat cu NESst, Novi Sad – Serbia, 22-24 septembrie 2010;
 • Seminar Internaţional privind serviciile furnizate persoanelor cu surdocecitate, organizat de Asociaţia Naţionala a Persoanelor cu Surdocecitate din Ungaria, Leanyfalu – Ungaria, 26-27 martie 2010;
 • Curs Alcoolicii Anonimi organizat de Crucea Albastră, Minsch, Germania, 2003-2004;
 • Cursurile de Educaţie pentru sănătate Direcţia de Sănătate Publică Alba – Serviciul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, proiectul „Şcoli Sănătoase” (1999-2000).

Cercetări şi studii:

 • Raport privind intervenția timpurie la copilul cu deficiențe senzoriale multiple în România 2007 – 2014 http://www.sensabilitate.ro/biblioteca/?a%5B%5D=56
 • Implicații psihologice și clinice în divorț în cadrul lucrării de disertație în psihologie clinică.
 • Relația dintre starea de bine, starea de fericire și satisfacția în viață în cadrul lucrării de licență în psihologie.
 • Motivaţia şi performanţa în sectorul nonguvernamental în cadrul lucrării de disertaţie Master în Resurse umane.
 • Respectarea dreptului la educaţie pentru copiii cu dizabilităţi – cercetare realizată într-un proiect în parteneriat cu mai multe organizatii nonguvernamentale.
 • Consumul de drog la adolescenţi în cadrul lucrării de licenţă în asistență socială.

Comments are closed.