Despre

Având o formare în psihoterapie sistemică pentru familie, cuplu și copil, competențele și cunoștințele mele se adresează asupra oricărei dificultăți personale prin care o familie, un cuplu, tânăr/ adolescent/ copil trece, pornind de la probleme de comunicare în cuplu/ familie, conflicte, dificultăți de relaționare, eșec, până la pierderea unei persoane dragi/ a unui loc de muncă/ despărțire, divorț, anxietate, depresie, traume, și lista poate continua în funcție de o situație particulară.

Adițional formării în psihoterapie de familie sistemică, am urmat studii postuniversitare de consiliere psihologică în abordarea cognitiv – comportamentală; am studiat în cadrul unui master de specializare elemente de psihologie și psihopatologie clinică utile în activitatea din cabinetul individual de psihologie.

De-a lungul timpului, am lucrat în cadrul unui centru de consiliere pentru femeile supuse abuzului şi violenței domestice, a unei organizații nonguvernamentale pentru copii și familii cu dizabilități senzoriale, am colaborat în regim voluntariat cu organizații specializate pe pierderea celor dragi, precum și cu organizații specializate în sprijinirea familiilor din comunități vulnerabile.

În speranța unei schimbări dorite pentru viața ta, aștept cu drag să lucrăm împreună.


Pregătire formală:

Psiholog Psihoterapeut de familie cu drept de liberă practică în supervizare în psihoterapie de familie, cuplu, copil sistemică (2 ani) – Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie.

Masterat Psihologie clinică şi consiliere psihologică , Universitatea Hyperion, Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Formare teoretică complementară în psihoterapie sistemică de familie, cuplu și copil (2 ani) Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie,

Formator certificat – Core Fusion, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Licenţiat în Psihologie, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Psihologie

Masterat în Managementul Resurselor Umane , Academia de Studii Economice din Bucureşti, Master Managementul resurselor umane, Facultatea de Management

Consiliere psihologicăAbordare cognitiv – comportamentală, Curs Postuniversitar „Consilierea psihologică” – Centrul Expert – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Licenţiat în Asistenţă Socială , Universitatea „1 Decembrie 1918 ” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, Profilul Sociopsihopedagogie


Apartenţă la colegii şi asociaţii profesionale:

Asociaţia Centrul de formare şi terapie pentru copil, cuplu şi familie

Colegiul Psihologilor din România

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România


Cercetări şi studii:

 • Raport privind intervenția timpurie la copilul cu deficiențe senzoriale multiple în România 2007 – 2014 realizat pe baza datelor din proiectul de intervenție timpurie derulat la nivel național http://www.sensabilitate.ro/biblioteca/?a%5B%5D=56
 • Relația dintre starea de bine, starea de fericire și satisfacția în viață, în cadrul lucrării de licență. Cercetarea a fost realizată pe 182 de respondenți din domeniul învățământului special, specialiști psihologi, psihopedagogi și asistenți sociali și a vizat relația dintre cele trei variabile de lucru în viața personală a respondenților.
 • Motivaţia şi performanţa în sectorul nonguvernamental, în cadrul lucrării de disertaţie (2009). Cercetarea a fost realizată cu sprijinul a 53 de respondenţi din cadrul a 29 de organizaţii nonguvernamentale din 14 localităţi (Alba Iulia, Bacau, Bucureşti, Baia Mare, Cluj, Napoca, Constanţa, Curtea de Argeş, Focşani, Petroşani, Piteşti, Sebeş, Sibiu, Zalău, Timişoara).
 • Respectarea dreptului la educaţie pentru copiii cu dizabilităţi, cercetare realizată în cadrul proiectului cu acelaşi nume (2007). Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia „Salvaţi Copiii Romania”, Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic –Romania şi Fundaţia Sense Internaţional România.
 • Consumul de drog la adolescenţi în cadrul lucrării de licenţă (2002). Au fost chestionaţi 115 elevi din cadrul a 5 licee din Alba Iulia.

Participări conferinţe, cursuri de specializare

 • Workshop Intervenții focusate pe soluție și întrebarea miracol, Centrul de Formare și Terapie pentru copil, cuplu și familie, Ploiești, 29 februarie 2020
 • Conferința Terapia ocupațională pentru persoanele cu dizabilități, Facultatea de Psihologie, Universitatea București, 23-24 noiembrie 2019
 • Workshop cu participare internațională – Introducere în Modelul Dezvoltării în Terapia de Cuplu: Integrarea Teoriei Atașamentului, Teoriei Diferențierii și Neuroștiințele în munca cu cuplurile, formatori Dr Ellyn Bader & Dr Peter Pearson, Centrul de Formare și Terapie pentru Cuplu, Familie, Copil, Octombrie 2019
 • Workshop Intervenții narative în terapia cu copii, București, sociaţia Centrul de formare şi terapie pentru copil, cuplu şi familie, Bucureşti, iulie 2019
 • Workshop Sexualitate și dizabilitate, București, Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată, Universitatea București, 17 mai 2019
 • Conferința Perspective inovative în domeniul psihologiei aplicate, Universitatea Hyperion, București, 16 mai 2019
 • Conferința Stres, Anxietate, Depresie, București, 19 – 20 aprilie 2019
 • Workshop cu participare internaţională Supervizarea sistemică în lucrul cu familiile, Asociaţia Centrul de formare şi terapie pentru copil, cuplu şi familie, Bucureşti,  27-28 octombrie 2018
 • Conferinţa Implicarea şi susţinerea familiei în procesul de recuperare a copilului cu dizabilităţi organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, Bucureşti, 06 – 07 iunie 2018
 • Conferinţa internaţională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea şi intervenţia psihoeducaţională organizat Asociaţia Alianţa pentru Copii, Arad, 30 martie 2018. Prezentare workshop Surdocecitatea – elemente esenţiale!
 • Cursul Abordarea familiei ca beneficiar al serviciilor psiho-sociale, organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative Sociale, Cluj Napoca, 02-03 noiembrie 2017
 • Workshop Vindecarea familiilor de-a lungul ciclurilor vieții prin tehnici verbale și nonverbale; copilăria și adolescența, Centrul de Formare și Terapie pentru copil, cuplu și familie, București, 12 – 13 noiembrie 2016;
 • Cursul Comportamentul agresiv – noile abordări în evaluare și intervenție organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative sociale Improve, Sinaia, 27 – 28 septembrie 2016
 • Cursul Managementul stresului la locul de muncă și în relația cu beneficiarii serviciilor organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative sociale Improve, Sinaia, 27 – 28 septembrie 2016
 • Cursul Abuzul asupra copilului – drama unei vieți compromise organizat de Asociația Centrul pentru Inițiative sociale Improve, Cluj Napoca, 01 – 02 octombrie 2015;
 • Conferința de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare Terapii creativ – expresive unificatoare și dezvoltare personală continuă, în calitate de audient și participare workshop – eveniment organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București, 28 – 29 martie 2015;
 • Workshop Tehnicile proiective – Psihodiagnostic și prognostic clinic, organizat de Asociația Szondi din România, Brașov, 22 – 23 februarie 2014;
 • Congresul Internațional de Psihologie Aplicată Psihologii Aici si Acum, organizat de Asociația Psihologilor Acreditați din România, Brașov – 19 – 21 aprilie 2013;
 • Cursul de Teste proiective de desen – Testul arborelui, Testul persoanei, Testul familiei, organizat de Cabinet individual de psihologie Elena Cozma, București, 03 noiembrie 2013;
 • Cursul Abordarea psihoterapeutică a cuplurilor/familiilor – psohoterapia tulburărilor de dinamică sexuală, organizat de Cabinet individual de psihologie Elena Cozma, București, martie 2013;
 • Congresul Internațional de Psihologie Aplicată Psihologii Aici si Acum, organizat de Asociația Psihologilor Acreditați din România, Brașov – 09 -11 noiembrie 2012;
 • Workshop Introductiv privind Antreprenoriatul Social organizat de Fundaţia Erste în parteneriat cu NESst, Novi Sad – Serbia, 22-24 septembrie 2010;
 • Seminar Internaţional privind serviciile furnizate persoanelor cu surdocecitate, organizat de Asociaţia Naţionala a Persoanelor cu Surdocecitate din Ungaria, Leanyfalu – Ungaria, 26-27 martie 2010;
 • Curs Alcoolicii Anonimi organizat de Crucea Albastră, Minsch, Germania, 2003-2004;
 • Cursurile de Educaţie pentru sănătate în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba – Serviciul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, participând la realizarea proiectului „Şcoli Sănătoase” desfăşurat la Şcoala generală nr.7 Alba Iulia, constând în desfăşurarea unor activităţi formativ – informative privind prevenţia consumului de: tutun, alcool, drog, igiena personală, educaţie sexuală (1999-2000).
 • Cursuri şi seminarii desfăşurate în cadrul organizaţiei nonguvernamentale „SECS”, filiala Alba, în cadrul căreia s-au abordat probleme de contracepţie, boli cu transmisie sexuala, antiSIDA (2000-2001).

Comments are closed.